Bezpieczeństwo biznesu

Głównymi odbiorcami usług zabezpieczeń przez nas oferowanych są : banki, korporacje o zasięgu międzynarodowym, organizacje użyteczności publicznej, urzędy, placówki dyplomatyczne (ambasady), placówki wymagające niestandardowych rozwiązań ochrony z gwarancją najwyższej jakości popartą nieposzlakowaną opinią wystawianą na przestrzeni wieloletniej współpracy.

Ekskluzywność oferty, jakość i skuteczności działań Departamentu Uzbrojenia wynika z zachodnich standardów realizacji zleceń. Od niemal 10 lat przenosimy na grunt polskiego rynku wzorce, jakie z powodzeniem pozwoliły nam na wypełnienie kontraktów wiążących nas z Parlamentem Europejskim, Consortium Empire oraz innymi podmiotami dla których regularnie świadczymy usługi. Chcąc sprostać wymaganiom naszych Kontrahentów nieustannie aktualizujemy swoją wiedzę, wyposażenie, procedury. Badamy statystyczne bazy mówiące o najczęstszych sposobach i metodach napaści i zamachów. Badamy wciąż zmieniające się obszary największego ryzyka potencjalnego zagrożenia i na tej podstawie dopracowujemy plan pracy z naszymi Zleceniodawcami. Regularnie wymieniamy tabor samochodowy, środki łączności, broń, procedury aby w pełni móc zadeklarować wyższość nad rozwiązaniami i technikami stosowanymi przez zorganizowane grupy przestępcze i terrorystyczne. W odróżnieniu od podmiotów, które gwarantują ochronę i zabezpieczenie biznesu, my realizujemy nasze zadania wyłącznie w oparciu o własne zasoby specjalistów, a na potwierdzenie zawartych powyżej deklaracji udostępniamy naszym Klientom wgląd w dokumentację oferowanych baz danych, rejestr aktualnie odbytych szkoleń, wgląd w dokumentację techniczną potwierdzającą wiek i stan posiadanych wozów specjalistycznych, broni, środków łączności jak również urządzeń detekcyjnych.

Wbrew powszechnie panującym opiniom zabezpieczenie biznesu to przede wszystkim logistyka, planowanie, przewidywanie potencjalnego zagrożenia, bardzo dogłębna analiza wszelkich przesłanek zagrożenia, dobór optymalnych sił i środków do realizacji każdego, INDYWIDUALNEGO zlecenia, a dopiero w końcowej fazie projektu finalizacja zadania w oparciu o kompetentnych, oddelegowanych do działania specjalistów wciąż pozostających w cieniu swojego Podopiecznego. W obecnym czasie kładziemy ogromny nacisk na połączenie skuteczności realizacji powierzonych obowiązków z nieskrępowaną swobodą działania naszych Kontrahentów, zachowaniem Ich profesjonalnego wizerunku a zarazem komfortem poruszania się Zleceniodawców w naturalnym świecie biznesu bez zbędnego balastu w postaci towarzystwa niefrasobliwego agenta tzw. ochrony.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas!

Kontakt z nami
Sklep