Pozwolenie na broń

Chcesz uzyskać pozwolenie na broń? Poniżej przybliżymy Tobie, jak możesz je uzyskać. W polskim prawodawstwie wyróżnionych jest kilka rodzajów pozwoleń na broń. Podajemy wszystkie, byś mógł /mogła, zobaczyć które jest dla Ciebie.
Organem wydającym pozwolenia na broń jest Wydział Postępowań Administracyjnych Policji Komendy Stołecznej lub Wojewódzkiej Policji – właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania.

Pozwolenia na broń są wydawane do celów:

 • ochrony osobistej (musisz udowodnić stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia – co jest bardzo problematyczne)
 • ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia (wydawane pozwolenie firmom mającym koncesję na ochronę osób i mienia)
 • sportowych (wydawane osobom należącym do sportowych klubów/stowarzyszeń strzeleckich, które są członkami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego)
 • łowieckich (wydawane osobom należącym do Kół Łowieckich)
 • kolekcjonerskich (wydawane osobom należącym do stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim)
 • szkoleniowych (wydawane są firmom o działalności szkoleniowej)
 • pamiątkowych (wydawane są osobom, które nabyły broń w drodze spadku, darowizny, bądź wyróżnienia)
Procedura pozwolenia na broń

Obecnie najliczniejszym wydawanym pozwoleniem na broń jest pozwolenie do celów sportowych. Charakteryzuje się m.in. tym, iż nie trzeba zdawać egzaminu na Policji, tylko zdaje się egzamin najczęściej w swoim klubie, w przyjaznej i mniej stresującej atmosferze. Stosunkowo jest je prosto zdobyć, lecz pamiętać trzeba, że należy spełnić wymogi określone w ustawie o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku (Dz. U. 1999 nr 53, poz. 549).

 1. Osoba, która chce uzyskać pozwolenie na broń palną, musi spełnić kilka wymogów, czyli:
 • mieć ukończone 18 lat – wtedy można uzyskać pozwolenie tylko i wyłącznie do celów sportowych, gdzie szkoła, organizacja sportowa, bądź organizacja obronna składa wniosek o wydanie dla tej osoby, bądź
 • mieć ukończone 21 lat
 • musi być zdrowa fizycznie i psychiczne (do uzyskania pozwolenia na broń jest niezbędne zaświadczenie od lekarzy orzeczników – wskazanych na liście Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji)
 • nie być karana
Gdy spełniamy powyższe wymagania możemy pomyśleć o zapisaniu się do klubu/ stowarzyszenia strzeleckiego, których na polskim rynku jest dużo. Są kluby nastawione na uprawianie zawodowego strzelectwa sportowego, jak i kluby, gdzie można rekreacyjnie postrzelać – jednym słowem każdy może znaleźć coś dla siebie.
Każdy Klub ma swój status i regulamin, w którym na bieżąco zawarte są wytycznie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w których zawarte są m.in. okres minimalny bycia w klubie, by dostać możliwość ubiegania się o podejście do egzaminu PZSS. Będąc w Klubie powinniśmy nauczyć się przepisów dotyczących posiadania i używania broni, przepisów strzelectwa sportowego, regulaminu strzelnicy klubowej, rodzajów i budowy broni oraz amunicji, bezpiecznego posługiwania się bronią i jej podstawowej konserwacji. Kluby organizują zawody strzeleckie, dzięki którym w praktyce możemy uczyć się wcześniej wymienionych rzeczy i zdobywać tzw. osobo-starty, niezbędne do utrzymania licencji. Po okresie tzw. karencji w klubie zapisujemy się na egzamin. Po zdanym egzaminie otrzymujemy patent. Dwa zdania… Zdany egzamin i otrzymałeś patent? Gratulacje! Składamy wniosek o wydanie licencji zawodnika PZSS. Licencja wydawana jest na rok kalendarzowy. Po zdanym egzaminie i otrzymanej licencji zawodniczej PZSS - robimy badania lekarskie. Dane kontaktowe do lekarzy wykonujących badania powinniśmy uzyskać w klubie, jednak trzeba pamiętać, by lekarz był wpisany na listę wykazu lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o pozwolenia na broń. Taką informację można znaleźć na stronie: http://wpa.policja.waw.pl/wpa/bron/wykazy-lekarzy-i-psycho Do kompletu dokumentów (patent, licencję, osobo-starty z zawodów klubowych, badania lekarskie) dołączamy 2 zdjęcia, składamy osobiście wniosek o wydanie pozwolenia na broń, w Wydziale Postępowań Administracyjnych Policji Komendy Stołecznej, bądź Komendy Wojewódzkiej Policji. We wniosku wpisujemy na ile sztuk broni wnioskujemy i uzasadniamy w kilku zdaniach nasze potrzeby. W zależności od WPA, za pierwszym razem wydawana jest nam decyzja na posiadanie od 3 do 7 sztuk broni. Oczywiście zawsze po otrzymaniu decyzji możemy złożyć wniosek o rozszerzenie decyzji, pod względem ilości niezbędnej nam broni.
Procedura średnio trwa do dwóch miesięcy, w tym czasie jesteśmy sprawdzani i odwiedzi nas policjant dzielnicowy oraz będzie przeprowadzał wywiad środowiskowy, dotyczący naszej osoby. Po zakończeniu ,,działań” dzielnicowego, powinniśmy dostać do podpisu opinię. Następnie otrzymujemy z WPA decyzję pozwolenia na broń do celów sportowych, w której zawarta jest ilość sztuk broni, jaką możemy kupić. Kolejnym krokiem jest napisanie wniosku o wydanie promes - zaświadczeń do nabycia broni palnej. Wysyłamy go pocztą, bądź osobiście składamy wniosek o wydanie zaświadczeń do nabycia broni palnej i opłacamy 17 złotych za każdą 1 sztukę promesy (nr kont do opłat podane są na stronie WPA).
Promesy powinnyśmy otrzymać do dwóch tygodni listem poleconym. Po otrzymaniu promes – możemy udać się do sklepu, na pierwsze zakupy. Należy pamiętać o ważnej rzeczy – przed zakupem pierwszej broni, należy zakupić kasetę na broń, bądź sejf minimum klasy S1 – do przechowywania broni i amunicji. Zwróćmy uwagę czy na otrzymanych dokumentach – decyzji pozwolenia na broń i promesach nie ma błędów literowych w naszych danych osobowych, numerze dowodu osobistego, dacie jego ważności, adresie i czy jest wpisany numer promesy. Skutkować to może, że podczas wizyty w sklepie, możemy nie zakupić broni. Lepiej od razu wyprostować błędy.
Kilka przydatnych rzeczy
 • Przy składaniu wniosku pozwolenia na broń, dobrze jest złożyć wniosek o wydanie dopuszczenia do posiadania broni. Jest to niewielki koszt – 10 złotych, a pozwoli nam m.in. korzystać z broni klubowej, która jest wydawana na tzw. świadectwo broni.
 • Będąc w klubie, warto jest zrobić sobie uprawnienia Prowadzącego Strzelanie – pozwoli nam to w przyszłości mając zabrać ze sobą na strzelanie rodzinę, znajomych by mogli strzelać pod naszą opieką z naszej broni. Oczywiście, jeżeli regulamin danej strzelnicy na to zezwala. By uzyskać uprawnienia Prowadzącego Strzelanie, należy mieć patent lub licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego.
 • Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz kupić broń i amunicję na firmę – złóż wniosek o broń do celów szkoleniowych. Niezbędne jest jednak posiadanie uprawnień ,,prowadzącego strzelanie” oraz dopisania do działalności w CEIDG kodu PKD 85.59.B. Oczywiście musisz pamiętać, że kupując na firmę broń i amunicję, musisz zajmować się tym ,,firmowo”. Więcej szczegółów udzieli Tobie doradca podatkowy.
 • Kluby i stowarzyszenia, które posiadają w swoim statucie prócz strzelectwa sportowego, stowarzyszenie kolekcjonerów broni, umożliwiają nam posiadanie broni do celów kolekcjonerskich. Przy składaniu wniosku piszemy, że chcemy również posiadać broń do celów kolekcjonerskich – dostajemy wtedy pozwolenie na posiadanie broni do celów kolekcjonerskich, z tym iż ogranicza nas zakres posiadanej broni, jaką możemy mieć do celów sportowych, tj. broń samopowtarzalną:
  * bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi w kalibrze do 6 mm
  * centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm
  Chcąc mieć, tzw. ,,pełne” pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, musimy zdać państwowy egzamin na policji.