Bezpieczeństwo antyterorrystyczne

Szkolenie prowadzone przez Departament Uzbrojenia dotyczy bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa związanego z zagrożeniami terrorystycznymi oraz wszelkich aspektów psychologiczno-społecznych pozwalających na optymalne wykorzystanie pozyskanej wiedzy do poradzenia sobie w obliczu zagrożenia w oparciu o niespotykane dotąd formy agresji, terroru, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Celem prowadzenia tego typu zajęć jest zaznajomienie studentów i kursantów z formami terroryzmu coraz powszechniejszymi w naszej części Europy i świata, uświadomienie skali zagrożenia i podniesienie świadomości w kontekście konieczności adaptacji do nowych warunków funkcjonowania w społeczeństwie, biznesie, kulturze. Dalszym etapem prowadzonych działań jest prezentacja najbardziej optymalnych zachowań w obliczu ataku, sposoby uniknięcia zamachu, reakcje na czynniki ludzkie, zewnętrzne i stresogenne. Nauka prewencji i minimalizowania strat, sposoby reakcji i zachowania w trakcie zdarzenia jak również nauka rozpoznawania potencjalnego zagrożenia w miejscu pracy, życia, podróży czy aktywności pozazawodowej.

Wykłady prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy legitymują się przeszłością wojskową(udziały w misjach pokojowych na całym świecie) wciąż aktywnych zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym i nieustannie aktualizujących swoją wiedzę w przedmiotowym zakresie.

Zarówno pion szkoleniowy, jak i instruktorzy działający w strukturach Departamentu Uzbrojenia należą do międzynarodowej grupy zajmującej się bezpieczeństwem i antyterroryzmem a jednocześnie ściśle współpracują ze specjalistami służb Europejskich czy Parlamentu Europejskiego.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w interaktywnej formie multimedialnej z wykorzystaniem adekwatnego sprzętu niezbędnego przy tego typu działaniach (przykładowe typy broni palnej, białej broni i pozostałych środków wykorzystywanych do wprowadzenia terroru, zastraszenia, przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu). Nauka rozpoznawania, reakcji i sposobów radzenia sobie w obliczu zagrożenia obejmuje dane i materiały statystyczne, socjologiczne, psychologiczno-społeczne, operacyjne oraz bezpośrednie techniki zachowań.

Głównymi odbiorcami tego typu prezentacji są : Banki, Szkoły i Uczelnie, Organizacje użyteczności publicznej, duże Stowarzyszenia i Kluby sportowe, Urzędy oraz Placówki w których personel ma obowiązek prowadzenia otwartej działalności, polegającej na bezpośrednim kontakcie z petentami i klientami, duże Placówki transportowo-podróżowe.