Pierwszy zakup broni

Posiadając zaświadczenie uprawniające do nabycia broni (tzw. promesę) udajemy się do sklepu. Promesa uprawnia nas do zakupu zazwyczaj jednej sztuki broni oraz amunicji do niej, choć zdarza się, że są promesy wydawane na dwie, bądź więcej sztuk broni na jednym dokumencie (zależy to też od tego jak sami wnioskujemy).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawca będzie prosił Ciebie o promesę (która zostaje u niego) i okazanie dowodu osobistego. Od sprzedawcy otrzymujemy dwie faktury zakupu, gdzie z jednym egzemplarzem w terminie 5 dni kalendarzowych udajemy się osobiście do WPA, by zarejestrować broń. W przypadku pierwszego zakupu, podczas rejestracji, otrzymujemy Legitymację Posiadacza Broni. Na podstawie tej książeczki, możemy zakupić już amunicję do naszej broni.

Możemy broń zarejestrować też korespondencyjnie, czyli wysyłamy listem poleconym 1 egzemplarz faktury na adres WPA wraz z wnioskiem o rejestrację broni i prośbą o odesłanie książeczki na nasz adres.

Dobre rady:

  • Sprawdź w sklepie poprawność wypisanych danych na fakturze.
  • Kupując broń, najlepiej od razu zakupić amunicję do niej, ponieważ następny zakup amunicji może dopiero się odbyć po zarejestrowaniu zakupionej broni i wpisaniu jej oraz kalibru do Legitymacji Posiadacza Broni.
  • Sprawdź, czy policjant dobrze wpisał numer seryjny broni oraz kaliber do książeczki. Policjant też człowiek, zdarza mu się pomylić – a lepiej poprawić przy rejestracji, niż kontroli.